• Header 1

Nanostring Microscope

De kerngroep van CarolaHelpt had de eer om uitleg te krijgen over de werking van de Digital Spatial Microscope in het NKI Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.Deze Nanostring microscoop, die is ontwikkeld in samenwerking met Nasa en Google, maakt het mogelijk om op celniveau in de tumor te kijken. De microscoop beschikt over 1 miljoen spiegels die stuk voor stuk afzonderlijk kunnen worden ingesteld!

Continue Reading

We use cookies to ensure that our website works optimally for the visitor.