• Header 1

Nanostring Microscope

De kerngroep van CarolaHelpt had de eer om uitleg te krijgen over de werking van de Digital Spatial Microscope in het NKI Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.Deze Nanostring microscoop, die is ontwikkeld in samenwerking met Nasa en Google, maakt het mogelijk om op celniveau in de tumor te kijken. De microscoop beschikt over 1 miljoen spiegels die stuk voor stuk afzonderlijk kunnen worden ingesteld!

Deze spiegels zitten op een oppervlakte net zo groot als een vingernagel!!… De door CarolaHelpt gefinancierde onderzoekster, Trieu My Van doet hiermee o.l.v. Professor C.U. Blank onderzoek naar de zogenaamde “signature” van ons immuunsysteem. Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren is bij Nanostring in Seattle deze Digital Spatial Microscope aangeschaft. Het vaststellen van de zogenaamde signature was al langer mogelijk maar dit nam per biopt 1 jaar in beslag. Met de nieuwe microscoop zijn hiervoor 3 dagen nodig. Het is nu zaak dat er zo snel mogelijk zoveel mogelijk biopten worden onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek gaan ertoe bijdragen dat de next step in immuuntherapie gemaakt kan worden. De behandelingen zullen hierdoor patiënt doelgericht gemaakt kunnen worden. De eerste onderzoeksresultaten zijn verbluffend en de hele wereld kijkt momenteel mee naar wat er in Amsterdam gebeurd o.l.v. van Prof. C. Blank en Trieu My Van. Het was een bijzonder interessante middag waarbij we er ook even bij hebben stilgestaan dat CarolaHelpt inmiddels ruim € 125.000 had ingezameld.

We use cookies to ensure that our website works optimally for the visitor.